Offset Vs. Digital Printing
หลายท่านคงสงสัย และตั้งคำถามว่าสิ่งพิมพ์ที่ต้องการควรจะใช้พิมพ์แบบออฟเซ็ท (Offset Printing) หรือดิจิตอล (Digital Printing) ก่อนอื่นต้องแนะนำก่อนว่า งานพิมพ์ทั้งสองประเภทในปัจจุบันคุณภาพงานค่อนข้างใกล้เคียงกัน และมีมาตรฐานงานที่แม้จะแตกต่าง แต่ก็เป็นคุณภาพที่แตกต่างกันแบบยอมรับได้ ไม่ถึงกับ ราวฟ้า กับเหว เหมือนในอดีต เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีงานพิมพ์ในแบบ ดิจิตอล ( Digital Printing) เองก็พัฒนาขีดความสามารถได้ทัดเทียม การพิมพ์แบบออฟเซ็ท (Offset Printing) แล้ว
อย่างไรก็ดี การที่ทั้งสองประเภทงานพิมพ์มีคุณภาพที่ทัดเทียมกัน ก็คงเป็นการตัดสินใจที่ยากขึ้นอีกสำหรับการตัดสินใจ และข้อมูลที่ค้นพบ ก็ยากต่อการทำความเข้าใจเสียเหลือเกิน ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงขอนำเสนอ ลักษณะการพิมพ์ และการเปรียบเทียบข้อดี ของงานพิมพ์ในแต่ละประเภท เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อให้งานที่ออกมาเป็นไปตามความต้องการและใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกัน
การพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Printing)
- งานพิมพ์ที่เน้นรายละเอียดงานพิมพ์สูง แม้การพิมพ์แบบดิจิตอล จะถูกพัฒนาให้คุณภาพงานพิมพ์ทัดเทียมก็ตาม แต่การพิมพ์แบบดิจิตอล ที่มีคุณภาพงานพิมพ์สูง ก็มีต้นทุนการพิมพ์ที่สูงกว่า เช่นเดียวกัน
- สามารถพิมพ์ได้บนหลากหลายวัสดุ อาทิ กระดาษ ไม้ ผ้า เหล็ก หนัง(บางประเภท) และพลาสติก
- ต้นทุนการพิมพ์ แปรผกผัน กับปริมาณการพิมพ์ ง่ายๆ ว่า ยิ่งพิมพ์เยอะก็ต้นทุนต่อหน่วยก็ยิ่งถูกลง
- การพิมพ์ออฟเซ็ทสมัยใหม่นั้น ใช้คอมพิวเตอร์จัดการทำงานเพลตพิมพ์ส่งผลให้คุณภาพงานสูงขึ้นจากอดีต ที่ใช้คอมพิวเตอร์กับฟิลม์
การพิมพ์ดิจิตอล (Digital Printing)
- สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องมีขั้นตอนซับซ้อนเหมือนการพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Printing)
- มาตรฐานงานพิมพ์เท่ากันในทุกๆ หน้า เนื่องจากไม่ต้องควบคุมหมึก และน้ำดังเช่นการพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Printing) ที่ต้องใช้ผู้ควบคุมที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ
- การพิมพ์จำนวนน้อยชุด น้อยเล่ม มั่นใจใช้ การพิมพ์แบบดิจิตอลไปเลยครับ รับรองว่าคุ้ม และคุณภาพยอมรับได้แน่นอน บริษัทฯ แนะนำจากประสบการณ์ว่า หากน้อยกว่า 1,000 ชุด ให้ขอราคาเทียบระหว่างการพิมพ์ของทั้งสองประเภทมาพิจารณา
- เนื่องจากเป็นการพิมพ์แบบดิจิตอล ซึ่งใช้ Application จากคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานร่วมกับ Printer ดังนั้นการพิมพ์สามารถประมวลผลได้ อาทิว่า ใช้พิมพ์ จ่าหน้าซอง จดหมาย การพิมพ์ในลักษณะนี้ สามรถใช้ Application จากคอมพิวเตอร์ทำงานร่วมกับ Database ไม่ว่าจะเป็น Excel Text หรือ ดึง Graphic ที่แตกต่างกัน ออกมาพิมพ์ได้ อาทิ จ่าหน้าซองจดหมาย Direct Marketing ต่างๆ  งานพิมพ์ในลักษณะนี้แม้จะพิมพ์ในจำนวนมากชุด แต่ถ้าไปพิมพ์แบบออฟเซ็ท (Offset Printing) ต้นทุนเอาไม่อยู่แน่นอน

mkt_new2

หลายท่านคงสงสัย และตั้งคำถามว่าสิ่งพิมพ์ที่ต้องการควรจะใช้การพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Printing) หรือพิมพ์ดิจิตอล (Digital Printing)ก่อนอื่นต้องแนะนำก่อนว่า งานพิมพ์ทั้งสองประเภทในปัจจุบันคุณภาพงานค่อนข้างใกล้เคียงกัน และมีมาตรฐานงานที่แม้จะแตกต่าง แต่ก็เป็นคุณภาพที่แตกต่างกันแบบยอมรับได้ ไม่ถึงกับ ราวฟ้า กับเหว เหมือนในอดีต เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีงาน  พิมพ์ดิจิตอล ( Digital Printing) เองก็พัฒนาขีดความสามารถได้ทัดเทียมการ  พิมพ์ออฟเซ็ท   (Offset Printing) แล้ว อย่างไรก็ดี

การที่ทั้งสองประเภทงานพิมพ์มีคุณภาพที่ทัดเทียมกัน ก็คงเป็นการตัดสินใจที่ยากขึ้นอีกสำหรับการตัดสินใจ และข้อมูลที่ค้นพบ ก็ยากต่อการทำความเข้าใจเสียเหลือเกินด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงขอนำเสนอ ลักษณะการพิมพ์และการเปรียบเทียบข้อดี ของงานพิมพ์ในแต่ละประเภท เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อให้งานที่ออกมาเป็นไปตามความต้องการและใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกัน

 

 

พิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Printing)

  • งานพิมพ์ที่เน้นรายละเอียดงานพิมพ์สูง แม้การพิมพ์แบบดิจิตอล จะถูกพัฒนาให้คุณภาพงานพิมพ์ทัดเทียมก็ตาม แต่การ พิมพ์ดิจิตอล ที่มีคุณภาพงานพิมพ์สูง ก็มีต้นทุนการพิมพ์ที่สูงกว่า เช่นเดียวกัน
  • สามารถพิมพ์ได้บนหลากหลายวัสดุ อาทิ กระดาษ ไม้ ผ้า เหล็ก หนัง(บางประเภท) และพลาสติก
  • ต้นทุนการพิมพ์ แปรผกผัน กับปริมาณการพิมพ์ ง่ายๆ ว่า ยิ่งพิมพ์เยอะก็ต้นทุนต่อหน่วยก็ยิ่งถูกลง
  • การพิมพ์ออฟเซ็ทสมัยใหม่นั้น ใช้คอมพิวเตอร์จัดการทำงานเพลตพิมพ์ส่งผลให้คุณภาพงานสูงขึ้นจากอดีต ที่ใช้คอมพิวเตอร์กับฟิลม์

 

พิมพ์ดิจิตอล (Digital Printing)

  • สะดวกรวดเร็ว หากงานที่ต้องการนั้นเร่งด่วนก็เลือก พิมพ์ดิจิตอล  กันไปเลย 
  • มาตรฐานงานพิมพ์เท่ากันในทุกๆ หน้า เนื่องจากไม่ต้องควบคุมหมึก และน้ำดังเช่นการ  พิมพ์ออฟเซ็ท  (Offset Printing) ที่ต้องใช้ผู้ควบคุมที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ
  • การพิมพ์จำนวนน้อยชุด น้อยเล่ม มั่นใจใช้ การ พิมพ์ดิจิตอล  ไปเลยครับ รับรองว่าคุ้ม และคุณภาพยอมรับได้แน่นอน บริษัทฯ แนะนำจากประสบการณ์ว่า หากน้อยกว่า 1,000 ชุด ให้ขอราคาเทียบระหว่างการพิมพ์ของทั้งสองประเภทมาพิจารณา 
  • เนื่องจากเป็นการ พิมพ์ดิจิตอล  ซึ่งใช้ Application จากคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานร่วมกับ Printer ดังนั้นการพิมพ์สามารถประมวลผลได้ อาทิว่า ใช้พิมพ์ จ่าหน้าซอง จดหมาย การพิมพ์ในลักษณะนี้ สามรถใช้ Application จากคอมพิวเตอร์ทำงานร่วมกับ Database ไม่ว่าจะเป็น Excel Text หรือ ดึง Graphic ที่แตกต่างกัน ออกมาพิมพ์ได้ อาทิ จ่าหน้าซองจดหมาย Direct Marketing ต่างๆ  งานพิมพ์ในลักษณะนี้แม้จะพิมพ์ในจำนวนมากชุด แต่ถ้าไป  พิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Printing) ต้นทุนเอาไม่อยู่แน่นอน

 

 

เขียนโดย อานนท์  อาภาเขต

 

จำนวนผู้อ่าน 68460 ท่าน

 


AR For Module WEB 1 copy


AR For Module WEB 2 copy


AR For Module WEB 3 copy


For Module WEB 4 copy


Calendar For Module WEB 2


Calendar For Module WEB 3

Who's Online

We have 45 guests and no members online

Performance Review 21 22 BANNER

banner

DEF banner 20

DEF banner 19 03

DEF banner 19 02

DEF banner 19 03

DEF banner 19 04

New Article

Joomla template by ByJoomla.com